Welcome To NetWork

•~~~~ยินดีต้อนเข้าสู่เว็บไซต์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จัดทำโดย นายสิทธิพงษ์ ธรรมสาร แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจเสนอ อาจารย์ ศิระ ทองสาย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา~~~~•

ลองเลือกดูโฆษณาที่ตรงตามความต้องการของคุณดูสิน๊ะคũ

<p"ไทยเที่ยวไทยครึกครื้น เศรษฐกิจไทยคึกคัก"

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
ขอบคุณทุกท่านที่ได้มาศึกษาสารพันอาหาร นานาชนิดครับ
♥`

 

Custom Search

วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2552

ระบบเครือข่าย คือ อะไร

Computer Network


ระบบเครือข่าย หรือระบบเน็ตเวิร์ก (Network) คือระบบที่มีการนำคอมพิวเตอร์มากกว่า 1 เครื่อง มาเชื่อมต่อเข้าเป็นระบบเดียวกัน เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารถึงกันในระบบได้ และสามารถใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบร่วมกันได้ ระบบเน็ตเวิร์กมีตั้งแต่ขนาดเล็ก หรือที่เรียกว่า Home Network ที่มีจำนวนเครื่องในระบบไม่มากนัก ซึ่งระบบนี้รู้จักกันดีใน ชื่อว่าระบบ LAN (Local Area Network) โดยมากจะนิยมใช้ในบ้านหรือหน่วยงานขนาดเล็กและ ขนาดกลาง สำหรับหน่วยงานขนาดใหญ่หรือหน่วยงานที่มีสาขาต่าง ๆ มาก อยู่ในหลายพื้นที่และต้องการติดต่อสื่อสารถึงกันผ่านทางระบบเครือข่ายลักษณะนี้จะเป็น ระบบเน็ตเวิร์กขนาดใหญ่ หรือ WAN(Wide Area Network) ซึ่งระบบ WAN นี้เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการเชื่องกันเป็นบริเวณกว้าง เช่น ระดับจังหวัด ระดับประเทศ เป็นต้น ระบบนี้จำเป็นต้องมีอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อมากมายและราคาแพง การเชื่อมต่อนั้นอาจจะใช้สายโทรศัพท์ , สายเคเบิล , เส้นใยแก้วนำแสง (Optical fiber) หรือดาวเทียมก็ได้และระบบเครือข่ายอีกระบบหนึ่งที่รู้จักกันดีนั้นก็คือ Internet ระบบอินเตอร์เน็ตเป็นการเชื่อมโยง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าด้วยกัน ทำให้สามรถติดต่อสื่อสารถึงกันได้ทั่วโลกโดยที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับการติดต่อสื่อสารวิธีอื่น ๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น